The Fallon Hotel Alkmaar / Schutterswei

Het voormalige gevangenisgebouw Schutterswei diende vanaf 1884 als penitentiaire inrichting. In de jaren die volgden werd het gebouw steeds verder uitgebreid om aan de eisen van de maatschappij te voldoen. Er werden in de loop der jaren steeds meer cellen bijgebouwd, uiteindelijk was er plaats voor 122 gedetineerden. Sinds 2020 dient de voormalige gevangenis als boutique hotel.

1884

De opening van de gevangenis Schutterswei. Het gebouw is ontworpen door de toenmalige hoofdingenieur der gevangenissen en rechtsgebouwen’ voor Justitie, Johan F. Metzelaar. Op het moment van de opening beschikte de penitentiaire inrichting over 26 cellen.

1889

Er werd besloten om de gevangenis uit te breiden naar 104 cellen.

1891

Aan weerzijden van de gevangenis werden dienstwoningen gebouwd. Deze woningen zijn ontworpen door de zoon van Johan F. Metzelaar. De reden van de dienstwoningen was zodat personeelsleden gemakkelijk ingeschakeld konden worden bij eventuele noodgevallen. Er waren op dat moment nog geen telefoons en piepers. De personeelsleden betaalde tien proces van hun salaris aan de huur van hun woning.

1893

De uitbreiding van de gevangenis werd ook daadwerkelijk in gebruik genomen. Na deze periode werden er nog een aantal uitbreidingen gedaan en uiteindelijk bood de gevangenis plek voor 122 gedetineerden.

1928

Het Rijk besloot om de gevangenis te sluiten wegens onderbezetting van de cellen.

1937

De gevangenis werd na een aantal nodige aanpassingen weer in gebruik genomen wegens een landelijk cellentekort.

1940-1945

Burgers die in de ogen van de Duitsers iets verkeerds deden werden opgepakt en in gevangenis Schutterswei geplaatst. Tot het moment van de bevrijding op 5 mei 1945 hebben een deel van de gevangenen onterecht vastgezeten.

1950

De gevangenis krijgt officieel de naam Schutterswei. Deze naam verwijst naar het veld waar de Alkmaarse Schutterij ooit haar oefenterrein had.

1975

De gevangenis werd gerenoveerd. Er kwamen werkzalen en er ontstond een drukkerij, boekbinderij en lampenzaal. Verder kwam er ook een sportzaal, inclusief was- en douchegelegenheid.

Daarna kreeg het complex de bestemming van ‘Gevangenis voor volwassenen, mannelijke langgestraften met een beperkt regiem’.

1991

De grote opstand in Schutterswei vond plaats op 21 juli 1991. Vreemdelingen zaten vast in gevangenis Schutterswei, terwijl ze wisten dat ze het land uit werden gezet. Ze moesten vier tot vijf maanden wachten en het was de gehele periode niet duidelijk om welke reden ze exact werden vastgehouden. Er brak geweld uit op de luchtplaats en twee groepen raakten slaags met elkaar over de uitvoering van de stakingsplannen. De opstandelingen vielen het personeel aan, waarbij behoorlijk wat klappen werden uitgedeeld, hierbij vielen licht gewonden.

1996

De gevangenis werd een huis van bewaring voor preventief gehechten. Zij waren op dat moment nog niet veroordeeld en in afwachten van een uitspraak.

2013

De gevangenis werd officieel gesloten.

Tot eind 2016

De gevangenis werd nog regelmatig gebruikt als filmlocatie voor onder andere de SBS-serie Celblok H.

2019

De start van de verbouwing van The Fallon Hotel ging van start.

Maart 2020

Officiële opening van The Fallon Hotel Alkmaar.

After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before